PG Slots O NAS » XY-Sensing
O NAS

Spółka XYSensing kierowana jest przez trzyosobowy zarząd stworzony z doświadczonych menagerów i naukowców.

prof. dr hab.inż. Piotr SAMCZYŃSKI – Prezes Zarządu

dr hab.inż. Jacek MISIUREWICZ – Członek Zarządu

dr Robert ŁUKAWSKI – Członek Zarządu

Misją XY-Sensing jest zaspokajanie potrzeb klientów prywatnych i państwowych w oparciu o oferowane wysokiej jakości, nowoczesne i dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań produkty, zapewniające zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie w odpowiednim czasie informacji niezbędnej do budowania świadomości sytuacyjnej, wykorzystując sensory radioelektroniczne.

Wizją XY-Sensing jest nieustannne dążenie do doskonalenia tworzonych produktów, pozwalających tym samym na stanie się rozpoznawalnym i uznanym na rynkach światowych oferentem wysokiej klasy rozwiązań w zakresie sensorów radarowych oraz inteligentnych systemów walki elektronicznej.

Profil XY-Sensing obejmuje trzy grupy produktowe wykorzystujące zasadnicze zdolności i kompetencje kadry firmy czyli pozyskiwania, analizowania, przetwarzania i modyfikacji sygnałów radiowych w szeroki spektrum częstotliwości. Do poszczególnych obszarów specjalizacyjnych firmy, znajdujących swoje odzwierciedlenie w praktycznych rozwiązaniach technologicznych i produktowych, należą: technologie radarów obrazujących SAR i ISAR, technologie radarów pasywnych i o obniżonym prawdopodobieństwie wykrycia oraz technologie walki elektronicznej.

Nasze lokalizacje

Jako podmiot powstały jako Spin-off Politechniki Warszawskiej korzystamy z preferencji w wykorzystaniu infrastruktury uczelni. Firma XY-Sensing działa w trzech lokalizacjach. Główna siedziba firmy mieści się w lokalu 022A w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie także korzystamy z dostępnej sieci laboratoryjnej. Drugim miejscem prowadzenia działalności jest biuro XY-Sensing wraz z kancelarią przetwarzania informacji niejawnych i prowadzenia działań koncesyjnych, umiejscowione w budynku Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej. Trzecia lokalizacji to biura produkcji oprogramowania wynajmowane przez Spółkę w budynku PolnaCorner.

Nasi partnerzy

Realizując swoją misję dbamy o właściwe realizacje ze wszystkimi podmiotami, a przede wszystkim z naszymi stałymi partnerami z kraju i zagranicy.

Certyfikaty i poświadczenia

XY-Sensing jest wiarygodnym oraz rzetelnym producentem i partnerem spełniającym najwyższe standardy i wymogi rynkowe oraz regulacji w obrębie obrotu materiałami i rozwiązaniami o znaczeniu strategicznym.

Nasz kodeks etyczny

Obszar działalności Spółki jest niezmiernie wrażliwy i wymagający, bo wiąże się bezpośrednio ze wzmacnianiem systemu bezpieczeństwa i obrony państwa oraz podmiotów indywidualnych…

Klauzula informacyjna RODO

Jako odpowiedzialny pracodawca oraz producent zapewniamy poufność informacji pozyskiwanych w procesie gospodarczym. Wypełniamy w tym względzie wymogi przepisów prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami lub usługami które świadczymy skontaktuj się z nami!